Valerian Stan
Credo ergo sum
"Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi."

Întrebări pentru liniştea noastră


Domnule ministru Athanasie Victor Stănculescu,

A trecut aproape un an de cînd vă aflaţi la conducerea armatei. Este incontestabil că la începutul anului trecut imaginea armatei şi a noului ei comandant era oarecum de invidiat. De atunci însă lucrurile s-au schimbat. Prestigiul armatei este din ce în ce mai subţiat, iar dumneavoastră din ce în ce mai contestat. O bună parte a explicaţiei cred că ar putea sta în răspunsurile pe care nădăjduiesc că le veţi da întrebărilor de mai jos. Deşi multe dintre ele vi le-am mai pus, atît eu cît şi colegii mei din C.A.D.A, cu abilitatea care vă este de-acum recunoscută, le-aţi eludat, închipuindu-vă însă că le-aţi şi elucidat. Iar atunci cînd ne-am dovedit întrucîtva mai insistenţi, v-aţi lepădat pînă şi de aparenţele liberale şi ne-aţi aplicat imperativul cazon: „Cînd vorbeşti cu mine să taci".

Am apelat la presă, convins fiind că înţelegeţi că ocupaţi o demnitate care de astă dată nu vă mai îngăduie tăcerea. Chiar dacă admitem că şi ea este un răspuns. Ori, poate, tocmai de aceea. Aşadar:

1. Preşedintele Ion lliescu v-a imputat în public că aţi fost un nomenclaturist ceauşist. Consideraţi întemeiat reproşul?
2. Care este ponderea „lucrătorilor de Securitate" în familia dumneavoastră?
3. Mulţi ani aţi îndeplinit funcţia de adjunct al ministrului Apărării Naţionale. Ce aţi făcut în acea perioadă pentru a preveni aservirea armatei regimului dictatorial comunist ?
4. Construcţia tancului românesc şi a maşinii de luptă a infanteriei este un eşec care a costat statul nostru zeci de miliarde de lei şi a cărui responsabilitate vă revine în cea mai mare parte, ca fost şef al organului de specialitate — Departamentul pentru Producţia de Apărare si Înzestrare a Armatei (D.P.A.I.A.). Aţi patronat, în aceeaşi calitate, afaceri extrem de păgubitoare cu tehnică de luptă (îndeosebi exportul de tancuri în unele ţări arabe). De ce nu v-aţi opus acestor grave nesocotiri ale intereselor poporului? Aveţi cunoştinţă de conturile valutare din străinătate ale familiei Ceauşescu? Din amintitele operaţiuni de export s-au făcut depuneri în aceste conturi? Dumneavoastră aveţi asemenea conturi?
5. Este cunoscut faptul că gen. Bălteanu v-a fost extrem de incomod ca subordonat în perioada februarie — noiembrie 1990, cît v-a succedat în funcţia, de şef al D.P.A.I.A. In acest timp a descoperit o serie de abuzuri şi incompetenţe în sectorul pe care pînă atunci îl conduseserăţi dumneavoastră. În plus, a refuzat compromisuri şi complicitatea cu unii dintre foştii dumneavoastră subordonaţi de la Direcţia de Comerţ Exterior a D.P.A.I.A., dînd in vileag si o tentativă a acestora de a-l mitui. În scurt timp, gen. Bălteanu a decedat în împrejurări misterioase, într-una din deplasările pe care le-aţi făcut împreună cu el — şi spre surprinderea sa — în China. În ce condiţii a murit gen. Bălteanu?
6. În aceeaşi perioadă în care aţi îndeplinit funcţia de şef al D.P.A.I.A., imediat după evenimentele din 15 noiembrie 1987 de la Braşov, aţi trimis la Întreprinderea de Autocamioane din localitate pe subordonatul dumneavoastră, cpt. R. I. Ion Plăviciosu. cu misiunea de a comanda şi participa la reprimarea îndreptăţitei revolte muncitoreşti. Ofiţerul v-a executat ordinul şi, drept răsplată, l-aţi înaintat la gradul de contraamiral. Cum apreciaţi astăzi respectiva mişcare braşoveană?
7. La Timişoara, în decembrie 1989, aţi fost trimisul special al Elenei Ceauşescu, din ordinul căreia v-aţi şi înapoiat în Bucureşti în 22 decembrie, orele 01.00. La aeroport vi s-a transmis mesajul ministrului Milea, de a vă prezenta de îndată la ordinul său, la sediul C.C. Aţi refuzat, ajungînd acolo doar a doua zi, la chemarea dictatorilor. La puţin timp după aceea s-a „sinucis" generalul Milea. De. ce aţi refuzat să fiţi alături de ministrul dumneavoastră, care trecea printr-un moment extrem de dificil? Ce ştiţi despre sfîrşitul lui? Ce contacte ati avut atunci, în sediu, cu colonelul Pîrcălăbescu?
8. Vă consideraţi in afara oricărei responsabilităţi penale pentru activitatea personală de la Timişoara? Dat fiind volumul şi importanţa informaţiilor pe care le deţineţi, vi se pare firesc a nu fi fost citat în acest proces ca martor? Puteaţi preveni ori micşora amploarea masacrului din Timişoara?
9. De ce aţi înlesnit fuga dictatorilor?
10. Aveţi vreun, amestec in declanşarea revoltei împotriva gen. Militaru?
11. Credeţi că Puterea politică, aducîndu-vă la conducerea armatei, a intenţionat ca, şantajîndu-vă cu statutul de „nomenclaturist ceauşist" şi „general timişorean", să-si faciliteze aservirea armatei propriilor interese?
12. În februarie 1990, prin intermediul ziarului Adevărul, dădeaţi asigurări întregului popor că „armata a desfiinţat Securitatea". Astăzi ce-i mai puteţi spune?
13. Cunoaşteţi în ce condiţii a murit gen. Puiu, care din ordine superioare a dispus doborirea elicopterului cu care zburau gen. Nuţă şi Mihalea?
14. Dar gen. de justiţie Popa?
15. În Parlament, cu prilejul confirmării numirii miniştrilor, aţi fost cel mai contestat (peste 100 de voturi împotrivă). Cum vă explicaţi această atitudine?
16. La 08.06.1990, Comitetul coordonator al Acţiunii „Pentru dreptate militară", din care ştiaţi că fac parte, s-a opus în mod public, prin Apelul publicat în ziarul Dreptatea din acea zi, desemnării dumneavoastră ca ministru al Apărării în cadrul actualului guvern. Peste cîteva zile, chemîndu-mă la ordin, iniţial m-aţi ameninţat cu trecerea în rezervă, pentru ca apoi să-mi daţi asigurări că, dacă veţi fi învestit cu această demnitate, veţi fi „un garant al procesului de democratizare în armată”. De ce nu v-aţi ţinut decît cea dintîi promisiune?
17. Amintitul Comitet coordonator utiliza, pentru legătura cu cadrele militare participante la Acţiune, postul meu telefonic, al cărui număr fusese făcut cunoscut prin intermediul a diverse publicaţii. Informat fiind de „eficacitatea” acestei legături, la 22.06.1990 m-aţi „prevenit" că mi-o veţi „întrerupe". La 26.06.1990 numărul telefonic mi-a fost schimbat printr-o operaţiune suspect de urgentă, cu încălcarea procedurii legale. Dat fiind că Direcţia de Telecomunicaţii nu vă era subordonată, cum aţi reuşit?
18. Aţi afirmat că v-aţi prezentat în trei rînduri demisia actualei conduceri politice. De ce aţi făcut-o? De ce credeţi că v-a fost respinsă de tot atîtea ori?
19. Ce măsuri aţi dispus împotriva celor care la 13 iunie 1990, fără nici un ţemei legal, au scos subunităţi înarmate pe străzile Capitalei în vederea lichidării manifestaţiei din Piaţa Universităţii?
20. Aţi implicat armata în susţinerea barbariei minereşti din 14-15 iunie 1090 din proprie iniţiativă, ori la ordinul Puterii?

21. Dar în cazul participării armatei la sabotarea acţiunilor greviste?
22. În istoria ei, armata noastră n-a avut, pînă la dumneavoastră, misiuni antipopulare stabilite prin acte normative. Aţi admis emiterea unor acte cu prevederi fratricide (N.T. nr. 4459/1990, indicativul „Clopoţelul"), nu aţi dezavuat ruşinosul Comunicat din octombrie 1990 al comandantului „armatei de Transilvania", personal aţi ameninţat populaţia cu deschiderea focului, în afara oricăror reglementări legale. Gen. Milea n-a făcut-o, cu preţul vieţii. Vă simţiti vinovat pentru aceasta? Dacă da, vă asumaţi responsabilitatea?
23. Ceausescu v-a urcat, pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare. Ce motive personale aţi avut, dacă aţi avut, să-l trădaţi?

24. Armata este singurul domeniu în care diplomele învăţămîntului „superior" de partid sînt recunoscute, în continuare, ca atestat al studiilor superioare. În repetate rînduri aţi susţinut cu insistenţă menţinerea acestei echivalenţe. De ce?

25. Aţi grupat pe cei mai zeloşi şi importanţi activişti de partid din armată in inspectoratele de cultură şi de învăţămînt, organisme ale aparatului de conducere al M.Ap.N. De ce?
26. De ce acceptaţi ca organele de contraspionaj din armată să întocmească şi să difuzeze în rindurile cadrelor militare materiale in care studenţimea română şi partidele de opoziţie sint calificate drept „medii ale renaşterii mişcării legionare". De ce admiteţi ca aceleaşi organe să supună unor anchete de certă manieră securisţă cadrele militare care se adresează opiniei publice prin intermediul presei noastre libere?
27. Menţineţi în funcţii ziariştii care au aservit presa militară regimului comunist. De ce?
28. O bună parte a comandanţilor de mari unităţi si unităţi care au participat la reprimarea armată a revoltei populare din decembrie 1989 au fost trecuţi în funcţii inferioare. Dacă sint nevinovaţi — măsura e nedreaptă. Dacă sînt vinovaţi — nu este cea potrivită. Explicaţi-vă.
29. Aţi recunoscut că avansările „în numele Revoluţiei" au fost în bună parte abuzive, nedrepte, arbitrare. Ce aţi făcui pentru corectarea acestei situaţii?
30. Cîţi colonei aţi înaintat la gradul de general de cind sinteţi ministru?
31. Reprezentanti ai conducerii armatei au declarat că în perioada premergătoare Crăciunului din anul trecut, pe timpul aplicaţiilor tactice din Ardeal, au fost descoperite comandouri maghiare. Ne puteţi da detalii?
32. La 05.11.1990, mi-am făcut cunoscut în mod public refuzul de a participa la previzibile acţiuni de reprimare armată a manifestaţiilor populare (raportul C.R. 205/05.11.1990 Către comandantul U.M. 01046 Bucureşti). Raportîndu-vi-se, la citeva zile aţi dispus trecerea mea în rezervă, invocînd un alt motiv decit cel real: participarea, împreună cu unii membri ai C.A.D.A. şi A.D.M., la dialogul de la G.D.S. Deşi aţi vizionat integral înregistrarea video, aţi pretextat — total neadevărat — că am angajat în discuţii aspecte politice. De ce aţi minţit?
33. În data de 12.11.1990, la o întîlnire cu membri ai C.A.D.A. şi A.D.M,, aţi recunoscut justeţea solicitării acestora de vă desprinde în mod public din jocul politic al Puterii şi de a da asigurări populaţiei că armata nu va mai participa la acţiuni antipopulare, aţi promis că o veţi face la 16.11.1990, la ediţia de seară a „Actualităţilor" de la TVR. Contrar promisiunii făcute, în 14.11.90, purtătorul dumneavoastră de cuvint a făcut publică o nouă ameninţare a conducerii armatei, în preziua primului miting al Alianţei Civice. Mai mult, în 17.11.90. aţi trecut in rezervă o parte dintre ofiţerii cu ale căror opinii vă declaraserăţi în deplin acord cu doar cinci zile în urmă. Necinstea s-a datorat şantajului Puterii ori tarelor dumneavoastră caracteriale?
34. În interviul recent televizat, in cadrul emisiunii ,,Pro patria", aţi declarat că unii dintre ofiţerii trecuţi în rezervă nu ar fi fost membri ai C.A.D.A. În realitate, la 17.11.90, toţi ofiţerii la care făceaţi referire (lt. col. Liţiu, lt. col. Grecu, lt. col. Popescu şi subsemnatul) aveam această calitate. De ce aţi minţit?
35. Aţi ordonat comandanţilor noştri să vă înainteze rapoarte cu propunerea de trecere a noastră în rezervă. Public aţi declarat însă că aceasta ar fi fost pur si simplu iniţiativa lor. De ce aţi minţit?
36. Credeţi că ofiţerii pe care i-aţi scos în mod samavolnic din armată sînt îndreptăţiţi să se adreseze instituţiilor internaţionale pentru a semnala asemenea încălcări ale celor mai elementare drepturi ale omului?
37. În urmă cu citeva luni afirmaţi cu nedisimulată mîndrie că opoziţia politică internă şi anumite medii externe avizate vedeau in dumneavoastră alternativa sigură la actualul preşedinte. Vă mai menţineţi azi optimismul?
38. Ziarul România Liberă este independent, asemeni Adevărului. De ce vă opuneţi cu vehemenţă ca noi să avem acces şi la cel dintîi?
39. Bugetul militar al anului in curs este de trei ori mai mare comparativ cu cel din anii precedenţi, in condiţiile in care producţia de tancuri, tehnică de aviaţie şi de artilerie — cu ponderea cea mai mare in cadrul acestor cheltuieli — a fost în acest an sistată. Ce raţiuni au impus această povară unei economii ruinate? Credeţi că a vrut Puterea politică să pună deoparte — intr-un domeniu oarecum mai dificil de controlat — ceva bani albi pentru previzibilele zile negre ale guvernării sale? Aţi solicitat personal cei aproape 16 miliarde de lei?
40. La unele întîlniri cu membri ai C.A.D.A. şi A.D.M. vă plîngeţi de anumite presiuni la care v-ar fi supus preşedintele ţării. Dacă este real — de ce le-aţi acceptat, iar dacă nu — de ce aţi minţit?
41. Prestigiul culminant de care se bucura armata acum un an este astăzi serios deteriorat. Care sint cauzele?
42. Consideraţi că in răstimpul de un an de cind vă aflaţi la conducerea Ministerului aţi făcut şi greşeli? Dacă da, apreciaţi că acestea, alături de reproşurile ce vi se aduc pentru activitatea de dinaintea lui decembrie 1989, sînt de natură a vă face nedemn de funcţia pe care o deţineţi? (Revista Baricada, nr 4(55) din 29 ianuarie 1991)


Întrebări pentru liniştea noastră, articol publicat in perioada 1990-1998