Valerian Stan
Rugăciune la moartea Regelui nostru
Dă Doamne, sufletului robului Tău Mihai, Regele nostru, iertare păcatelor câte, ca un om, cu știință sau fără știință, a săvârșit în această viață și-l așază în cortul drepților și sfinților care din veac au plăcut Ție. Dăruiește-i lui Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice, și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite. Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tul adormitului robului Tău Mihai, Regele nostru, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit! Că Tu ești învierea și odihna ador­­­miților robilor Tăi, Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Biography

Romana
I was born in 1955 in Sascut (Conţeşti village), situated in Bacău county. My grandparents and parents were rich peasants (the Romanian term is "chiaburi", meaning bourgeois), and they had to endure the hardship suffered by people in this position under the communist regime. The primary and gymnasium school I graduated in the native village. In 1974, I graduated from "George Bacovia" high school in Bacau (after 1997 National College "Ferdinand I"), and in 1977, The Military School of Infantry Officers, "Nicolae Bălcescu" in Sibiu. Upon graduation, I received the degree of lieutenant, and I was assigned to a military unit in Bucharest. For almost eight years I fulfilled duties of platoon commander and company commander. Afterwards, until the end of 1989, I worked as an administrator in the area of logistics and labour protection, within a military detachment of construction in "the national economy". Between 1982 and 1987, I attended the courses of the Faculty of Law, University of Bucharest.