Valerian Stan
Nota bene
Secțiunea de Documente/ Alte documente se află în curs de actualizare prin adăugarea altor circa 50 de cauze soluționate definitiv sau în curs de soluționare (constând în acțiuni judiciare pe care le-am deschis începând cu anul 2002 cu scopul de a-mi apăra drepturi legale vătămate de autorităţi publice, dar şi de a testa inclusiv în acest mod respectarea în România a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului de acces la justiţie). 

Situațiunea (CCLXXXV)

*Greu la mine cu poruncile acestea dumnezeiești... Începând chiar cu primele două cele mai mari (la fel de mari, după cuvântul Mântuitorului): să-L iubești pe Dumnezeu din toată puterea ta, iar pe aproapele ca pe tine însuți. Abia într-un târziu pare că am înțeles că multă vreme am cam trăit în amăgire. Spunându-mi, bunăoară: Dar pe cutare, aproapele meu, sigur că-l iubesc - îmi este drag, l-aș ajuta la nevoie, și altele asemenea. Iar pe Dumnezeu, nici nu se pune problema, Îl cinstesc ca pe Tatăl meu ceresc, Îi dau slavă în rugăciuni, mă străduiesc să-I împlinesc poruncile. Și totuși, simțeam și încă simt că undeva ceva e gol și rece. Că la teorie stau bine dar de trăit trăiesc amăgindu-mă. Și, odată, pe când aveam două mere, m-am gândit: Dacă pe cutare, care în chiar clipa aceasta se află lângă mine, l-aș iubi cu adevărat ca pe mine însumi, i-aș da lui amândouă merele. Sau măcar le-aș împărți cu el, și i l-aș da lui pe cel mai frumos. Și mi-am călcat pe suflet și am făcut așa. Iar de atunci mă străduiesc să mă port la fel; și sunt sigur că - dacă n-aș fi atât de delăsător și de slab în credință - cândva aș putea ajunge să-mi dau și sufletul pentru aproapele.

*Conductele submarine de gaze rusești au fost avariate, fiind posibile, cel mai grav, catastrofe de mediu. Prinde orbul, scoate-i ochii. Asta-i lumea cu conducători fără Dumnezeu, convinși că El nu există, și că nimeni nu poate ști cine-a făcut-o. Dar vai lor când vor da ochii cu Cel ce nu există!

*Noi creștinii avem la îndemână și un criteriu pentru a ne "auto-evalua" (neapărat cu smerenie și cu sinceritate) dacă suntem, și în ce măsură, pe calea cea bună - și totodată și în ce măsură sufletul nostru
  este sănătos. Acest criteriu sunt darurile Sfântului Duh, astfel cum ele ne sunt prezentate de Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23): dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea.

*Am auzit azi la televizor un profesor universitar autentic spunând: “În plan mental, al rațiunii umane, lucrurile stau puțin diferit”. Avem aici o greșeală generalizată aproape. Practic toată lumea spune „mental”, crezând că indică ceva care aparține minții, privitor la minte. Când de fapt ar trebui spus „mintal” - iar "mental" atunci când avem în vedere ceva care aparține mentalității, privitor la mentalitate. Altfel spus, zicem „mintal”, și nu „mental”, pentru că omul are minte iar nu mentă. Sau mai știi...

*Putin a semnat un decret prin care pretinde că a „recunoscut independența” nu știu căror regiuni din Ucraina. Ce e caraghios în cazul lui Putin, în cazul țării sale tot ce face acest om de mai bine de jumătate de an încoace e o tragedie.

*După ce L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, nicio atrocitate, niciun război sau orice altă crimă comisă de om n-ar mai fi mai trebuit să mire pe cineva.

*Mediul academic, universitar și civic constituie o resursă fabuloasă a țării pe care politicienii și guvernele o ignoră cu un diletantism incredibil. După 1990 nimeni altcineva n-a reușit să vădească mai clar acest lucru, prin contrariul lui, decât, evident, tot Casa regală. Unul din exemple îl constituie activitatea Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș care tocmai este pe cale să renască acest patrimoniu precum Pasărea Phoenix din propria-i cenușă - după deceniile de dictatură comunistă și de indolență de după. La acest capitol sunt implicați punctual în principal inepuizabilii Principele Radu și directorul Casei regale Ion Tucă.

*După ce 141 de țări ale lumii (din cele 193 membre ale ONU) au condamnat războiul pe care l-a declanșat în Ucraina, iar mai nou armata sa a suferit înfrângeri categorice, președintele Putin amenință iară și iară cu folosirea armelor nucleare. "Stinge, Doamne, neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea! Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune! Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă, tuturor, dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului!" (
activenews.ro, 30 septembrie 2022)


Situațiunea (CCLXXXV), articol publicat in anul 2022